Петиция

МЫ, ГРАЖДАНЕ КЫРГЫЗСТАНА, ВЫСТУПАЕМ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ И ПОСПЕШНОГО РЕФЕРЕНДУМА.

supervisor_account 5183
schedule 20.11.2020 Telegram Фейсбук

КОНСТИТУЦИЯЛЫК РЕФЕРЕНДУМГА КАРШЫБЫЗ!

БИЗ, КЫРГЫЗСТАНДЫН ЖАРАНДАРЫ, СУНУШТАЛГАН КОНСТИТУЦИЯЛЫК ДОЛБООРГО ЖАНА ШАШЫЛЫШ РЕФЕРЕНДУМГА КАРШЫБЫЗ.

Биз чакырабыз:

1. Мамлекетибиздин ичиндеги жана чет жердеги Кыргызстандыктарды биригүүгө жана мыйзамдуулук, демократия, секулярдык коом, суверенитет жана эркиндик үчүн турууга!
2. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүн мыйзамга баш ийүүгө жана Конституциянын тартибин сактоого!
3. Берилген петицияны колдоого жана ага кол коюга, шилтеме: stop-referendum-kg.com

Биз талап кылабыз:

1. Конституциялык референдумду өткөрүү демилгесинин артка кайтарылышын.
2. Президенттик жана Парламенттик шайлоолор өз мөөнөтүндө өткөрүлүшүн.
3. Бийлик бутактарынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талабына жараша иш алып баруусун.

Биздин талаптардын себеби:

*Парламенттин иш мөөнөтү 2020-жылдын 28-октябрында бүткөн (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-71-бер.). Парламент бул мөөнөттөн кийин өлкөнүн стабилдүүлүгү үчүн бардык чараларды көрүп, өз убагында Парламенттик жана Президенттик шайлоолорду өткөрүп берүүгө милдеттүү. Президент, Парламент жана Өкмөт Кыргызстандын туруктуу бийлик бутактары катары легитимдүү жолго салынышы керек.

*6-чакырылыштагы Парламент 2020-жылдын 28-октябрынан кийин адаттан тыш чечимдерди беките албайт. Венеция комиссиясынын 2020-жылдын 17-ноябрындагы Amirus Curiae тез токтомуна ылайык депутаттардын баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө жана референдум өткөрүүгө расмий жана легитимдүү укуктары жок.

*Демилгечи ким? Конституциянын сунушталган долбоору «таштандыга» айланды. Анткени юристтер же Парламент депутаттары, бири дагы бүгүнкү күнгө чейин демилгечи катары жоопкерчиликти өз мойнуна алган жок. Мындай кадам кайсы бир топтун өкмөт кызматкерлерине жана Парламент депутаттарына Конституциялык референдумду өткөрүү талабын басым жасоо аркылуу ишке ашырып, БИЙЛИКТИ УЗУРПАЦИЯЛОО аракети катары каралат.

*Конституциянын сунушталган долбоору коомдук талкууга коюлган эмес. Конституциялык референдум аркылуу Конституцияга өзгөрүү киргизүү тартиби бузулган (КР Конституциясынын 114-бер., «КР Референдум тууралуу» Конституциялык мыйзамдын 3-б., 12-бер, Жогорку Кеңештин Регламентинин 3-б., 66-бер). Буга карата Кыргыз Республикасынын Конституциялык палатасынын токтому жок жана эксперттер менен жарандардан турган конституциялык кеңешме өткөрүлгөн эмес.

Дата: 22.11.2020


НЕТ КОНСТИТУЦИОННОМУ РЕФЕРЕНДУМУ!

МЫ, ГРАЖДАНЕ КЫРГЫЗСТАНА, ВЫСТУПАЕМ ПРОТИВ ПРЕДЛОЖЕННОГО ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ И ПОСПЕШНОГО РЕФЕРЕНДУМА.

Мы призываем:

1. Всех Кыргызстанцев, находящиеся в стране и за ее пределами, объединиться и выступать за верховенство права, демократию, светскость, суверенитет и свободу!
2. Представителей уполномоченных государственных органов Кыргызской Республики сохранить законность и конституционный порядок в стране!
3. Поддержать и подписать данную петицию, ссылка: stop-referendum-kg.com

Наши требования:

1. Отозвать закон о проведении конституционного референдума.
2. Своевременно провести Президентские и Парламентские выборы.
3. Представителям властей действовать в соответствии с требованиями Конституции и законов Кыргызской Республики.

Чем обоснованы наши требования:

*Срок действия Парламента истек 28 октября 2020 года (согласно ст.70 и ст.71 Конституции Кыргызской Республики). Парламент после этой даты имеет право принимать меры, обеспечивающие стабильность в стране и своевременное проведение Президентских и Парламентских выборов. Важно легитимизировать устойчивые ветви власти в Кыргызстане (институт Президента, институт Парламента, институт Правительства).

*Парламент 6го созыва не может утверждать чрезвычайные меры после 28 октября 2020 года (согласно заключению Венецианской комиссии в своем срочном заключении Amirus Curiae от 17 ноября 2020 года). Следовательно, депутаты не имеют ни законного, ни легитимного права вносить изменения в Конституцию либо созывать референдум.

*Кто инициатор? Предложенный проект Конституции оказался «подкидышем», ни один из юристов, депутатов Парламента по сегодняшний день не взяли на себя ответственность по его инициативе. Подобный шаг должен быть рассмотрен попыткой УЗУРПАЦИИ ВЛАСТИ группой лиц через давление на государственных служащих и депутатов Парламента с требованием провести Конституционный референдум.

*Предложенный проект Конституции не был вынесен на общественное обсуждение. Были нарушены порядок внесения изменений в Конституцию через конституционный референдум (ст.114 Конституции КР, ч.3 ст.12 Конституционного закона «О референдуме КР», ч.3 ст.66 Регламента Жогорку Кенеш). Отсутствует заключение Конституционной палаты Кыргызской Республики, а также не было инициировано конституционное совещание из числа экспертов и граждан.

Дата: 22.11.2020

Ахметьянова Гульнара

Бишкек, Кыргызстан

Против президентского правления Это узурпация власти Не хочу чтоб мы жили как в Туркменистане ,потеряем свободу слова , мир между нациями, тк нынешняя Конституция разожгет противоречия между нациями

Кыргызстандагы жана чет өлкөдөгү юристтер коому жана жарандык активисттер «Өнүгүүнүн башкы жолу – МЫЙЗАМДУУЛУК!» аттуу виртуалдык акция аркылуу кайрылуу жасашты. Анда жыйырмага жакын дүйнөнүн ар кайсыл жеринде жашап-иштеген Кыргызстандыктар өлкөдөгү болуп жаткан саясий кырдаалдарга жана одоно мыйзам бузууларга чоң тынчcыздануу менен сереп салып турганын маалымдашты. Алар бир ооздон чала-була жазылып, чоң талкууга түшкөн жаңы баш […]

Петросян Карен Сергеевич

Бишкек, Кыргызстан

То, что сейчас происходит — это просто мракобесие. У нас итак баланс между ветвями власти соблюдался только формально, а сейчас мы наблюдаем уже открытое изнасилование прав граждан. Ходил на марш и пойду еще

Турдалиев Кантемир

Бишкек, Кыргызстан

Я категорически против такой спешки в принятии новой Конституции! Это всё-таки Основной Закон страны, по которому мы должны жить дальше. Тем более, что Жогорку Кенеш КР 6-го созыва не имеет права инициировать эту Конституцию, срок его полномочий уже истёк, он может только дорабатывать. После избрания нового, 7-го созыва депутатов Жогорку Кенеша КР можно будет вернуться […]

Мен реферндумга каршымын,себеби элди алдоо жолу менен эч талкусуз президенттик шайлоого жамынып алып өткөрө калалы дегени бул көз боёмочулук деп эсептеймин.Бул биринчиден.Экинчиден автору жок,80 депутаттын атын жаза калып ар кандай алдамчылык жол менен ар бирине кол койдуруп алып аларды подстава кылганы, депутаттардын кай бири колун чакыртып алуу жөнүндө жазып чыгышты.Учүнчүдөн эбегейсиз супер президенттин укуктары көбөйтүп, […]